Uprava i poslovodstvo

UPRAVA
 
 
 Ivica Arar, predsjednik 
 (01) 6301 664
   
 Daria Krstičević, članica
 (01) 6301 664
 
 
   
  Marin Zovko, član
  (01) 6301 664
  

POSLOVODSTVO
 
   
   
 Ivana Marković, direktorica Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta  
 (01) 6301 720
   
 Elizabeta Hribar, direktorica Sektora transporta plina
  (01) 6301 624
   
  Antun Kranjčec, direktor Sektora razvoja i investicija
  (01) 6301 624
 
   
  Luka Balen, direktor Sektora financija i računovodstva
  (01) 6301 661
 
   

  Ivan Radoš, direktor Sektora informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova
  (01) 6301 758
 

   
  Vesna Rosandić, direktorica Službe pravnih i kadrovskih poslova
  (01) 6301 751
 
   
  Matea Vidović, direktorica Službe nabave
  (01) 6301 636
   
Prethodna tema:
Uprava i poslovodstvo