Uprava i poslovodstvo

UPRAVA
 
 
 Ivica Arar, predsjednik 
 (01) 6301 664
   
 Daria Krstičević, članica
 (01) 6301 664
 
 
   

POSLOVODSTVO
 
   
   
 Ivana Marković, direktorica Sektora tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom 
 (01) 6301 720
   
  Antun Kranjčec, direktor Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava
  (01) 6301 624
 
   
  Nikola Rukavina, direktor Sektora financija i računovodstva
  (01) 6301 661
 
   

  Ivan Radoš, direktor Sektora informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova
  (01) 6301 758
 

   
  Damir Vučetić, direktor Službe pravnih i kadrovskih poslova
  (01) 6301 626

 
 
   
  Matea Vidović, direktorica Službe nabave
  (01) 6301 636
   
Prethodna tema:
Uprava i poslovodstvo