Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2022/ 0BP-01818 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA - GRUPA A - 389 ISTOČNA HRVATSKA, GRUPA B - 394 SJEVERNA HRVATSKA PN-T-389-394/22-AS
8.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01711 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-371/22-AS
1.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01294 - POPRAVAK SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE U REGIJI ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA PN-O-277/22-LR
27.4.2022 - Opširnije

2021/ 0BP-02369 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-580/21-SP
26.10.2021 - Opširnije

PN-Z-530/21-ZŠ - HIDRIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREMA SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-Z-530/21-ZŠ
23.9.2021 - Opširnije

PN-T-147-149/21-ZŠ - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: A)REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA 210147, GRUPA B) REGIJA SJEVERNA HRVATSKA 210149 PN-T-147-149/21-ZŠ
12.7.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01476 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-390/21-AS
12.7.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01197 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA PLINACRO D.O.O. - POSLOVNI OBJEKT SAVSKA 88 A, 10000 ZAGREB PN-Z-350/21-AS
14.6.2021 - Opširnije

PN-Z-344/21-ZŠ - NADOGRADNJA NADSTREŠICE KOD PORTE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" PN-Z-344/21-ZŠ
6.6.2021 - Opširnije

2020/OBP -00590 - GRAĐEVINSKA ZASTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-363/20-ZŠ
26.6.2020 - Opširnije

2020/0BP-00550 - NADOGRADNJA NADSTREŠNICE KOD PORTE I HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA PN-Z-348/20-MB
18.6.2020 - Opširnije

PN-STU-298/20-ZŠ - GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-298/20-ZŠ
13.5.2020 - Opširnije

PN-STU-653/19-ZŠ - ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/19-ZŠ
21.11.2019 - Opširnije

PN-Z-499/19-ZŠ - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA 2019, PN-Z-499/19-ZŠ PN-Z-499/19-ZŠ
22.8.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- REKONSTRUKCIJA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE STARI JANKOVCI U ULAZNU MJERNU STANICU PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-396/22-ŽF
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0025643 - KRCENJE RALINJA I KOSNJA TRAVE NA TRASAMA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-444/22-MB
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0024783 - Održavanje EBS-a u 2022. - 2023. godini PN-Z-454/22-LR
23.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023883 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-366/22-LR
14.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023863 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-382/22-ŽF
13.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023534 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-388/22-SP
10.6.2022 - Opširnije

- PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I ANALIZU MREŽE PN-I-377/22-MB
10.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023461 - TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI PN-O-369/22-SP
9.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01720 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-372/22-AS
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022263 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-O-362-22-LR
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022410 - IZRADA STABILNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA U ARHIVI PO IVANIĆ GRAD po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-360/22-MB
2.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01711 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 500 PN-T-371/22-AS
1.6.2022 - Opširnije

2022/S F15-0021299 - IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK - LUČKO DN700-75 I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE U SMISLU DEFINIRANJA FAZNOSTI IZGRADNJE PN-I-285/22-LR
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021365 - ZAMJENA I UGRADNJA 20˝ SLAVINA NA PLINOVODU DN 500 ROGATEC-ZABOK PN-T-312/22-SP
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020950 - ISPITIVANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA NA VISOKOM TLAKU PN-O-332/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020872 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-325/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020734 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2022. - 2023. GODINI PN-Z-317/22-LR
20.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021980 - REKONSTRUKCIJA PČ IVANJA REKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-328/22-DT
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020386 - UGRADNJA ZAŠTITNE KOLONE NA PLINOVODU DN 500 VIROVITICA-KUTINA PN-T-146/22-SP
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020172 - SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM „DRONOM“ I INLINE INSPEKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA BJELOVAR – DARUVAR DN 200 PN-I-282/22-LR
17.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020045 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE OSIJEK I (50 bar, 80 000 m3/h) I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-283/22-SP
16.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0019686 - NABAVA N1 VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 341 – TERENSKA N1 VOZILA, GRUPA B) 342 – LAKA DOSTAVNA N1 VOZILA PN-T-341-342/22-SP
12.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017711 - PN-P-307/22/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-307/22/TP
28.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017768 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE, 145-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 275-GRUPA REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-145-275/22-SP
28.4.2022 - Opširnije

- NADOGRADNJA SISTEMSKE I BACKUP INFRASTRUKTURE 2022 PN-Z-205/22-MB
8.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014563 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-239/22-LR
8.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKOG ČVORA DOBROVAC PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-163/22-SP
7.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-213/22-SP
5.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014729 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-236/22-ŽF
31.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014570 - MICROSOFT NAJAM LICENCI (EAS) 2022 PN-Z-254/22-DT
30.3.2022 - Opširnije

- FUNKCIONALNA MIGRACIJA PIS-a U SaaS OBLAK I KORIŠTENJE SaaS PRETPLATE PN-Z-159/22-MB
30.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014237 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-O-227/22-DT
24.3.2022 - Opširnije

PN-T-139,166,185/22-MB - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-139,166,185/22-MB
17.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009147 - PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-182-22-LR
8.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0011128 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PČ IVANIĆ GRAD PN-I-197/22-DT
7.3.2022 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva