Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2021/ 0BP-02184 - Licenčno održavanje i podrška za aplikacijsku platformu SUKAP sustava PN-STU-501/21-LR
15.10.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-02155 - GRAĐEVINSKI RADOVI I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-500/21-SP
5.10.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-02125 - PLINOMJERI S MJEHOVIMA PN-T-506/21-AS
1.10.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-02079 - USLUGE ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRA PN-T-511/21-SP
24.9.2021 - Opširnije

PN-Z-530/21-ZŠ - HIDRIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREMA SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-Z-530/21-ZŠ
23.9.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01987 - Uredski materijal PN-UREDMAT/21-LR
16.9.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01927 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVAKA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-481/21-AS
8.9.2021 - Opširnije

PN-T-147-149/21-ZŠ - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: A)REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA 210147, GRUPA B) REGIJA SJEVERNA HRVATSKA 210149 PN-T-147-149/21-ZŠ
12.7.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01476 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-390/21-AS
12.7.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-01197 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA PLINACRO D.O.O. - POSLOVNI OBJEKT SAVSKA 88 A, 10000 ZAGREB PN-Z-350/21-AS
14.6.2021 - Opširnije

PN-Z-344/21-ZŠ - NADOGRADNJA NADSTREŠICE KOD PORTE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" PN-Z-344/21-ZŠ
6.6.2021 - Opširnije

2020/OBP -00590 - GRAĐEVINSKA ZASTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-363/20-ZŠ
26.6.2020 - Opširnije

2020/0BP-00550 - NADOGRADNJA NADSTREŠNICE KOD PORTE I HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA PN-Z-348/20-MB
18.6.2020 - Opširnije

PN-STU-298/20-ZŠ - GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-298/20-ZŠ
13.5.2020 - Opširnije

PN-STU-653/19-ZŠ - ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/19-ZŠ
21.11.2019 - Opširnije

PN-Z-499/19-ZŠ - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA 2019, PN-Z-499/19-ZŠ PN-Z-499/19-ZŠ
22.8.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU BIS STARI JANKOVCI PN-I-539/21-DT
21.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0038625 - ELEKTRONIČKA KUMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-604/21-DT
20.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037879 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2022. godini (6 grupa) PN-T-465-502-540-541-505-542/21-AS
19.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037879 - ZIMSKA SLUŽBA U 2021./2022. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-468-469-472-473-503-543-545-548-559-560/21-SP
19.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037970 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME NA INTERKONEKCIJI ROGATEC PN-PK-575/21-DT
18.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037246 - Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-T-523/21-LR
14.10.2021 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-547/21-SP
12.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037998 - REVITALIZACIJA I KONSOLIDACIJA OPREME SUKAP SUSTAVA PN-I-566/21-ŽF
11.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0035808 - Usluge održavanja strojarskih instalacijaposlovnih objekata tvrtke Plinacro u Ivanić-Gradu, Kutini, Đurđevcu, Ogulinu, Stankovcima, Dugopolju, Rijeci, Vodnjanu, Sl. Brodu i Čakovcu PN-T-510/21-LR
5.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0035320 - NADOGRADNJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-524/21-SP
4.10.2021 - Opširnije

2021/S F22-0035072 - PN-P-528/21/TP, USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-528/21/TP
29.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0034226 - NADZOR STROJARSKO–MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-480/21-LR
22.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0033520 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-491/21-AS
15.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0032751 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVONSKI BROD PN-I-492/21-DT
6.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0031444 - PN-FR-453/21/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-FR-453/21/TP
25.8.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028910 - PN-T-438/21/TP, PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-438/21/TP
30.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029769 - ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-408/21-ŽF
30.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029576 - Generalni popravak kotlovnice - MRS Zagreb jug po sistemu "ključ u ruke" PN-T-385/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

- Godišnji servisni pregled i održavanje kotlovnica PN-T-386/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0027690 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-403-404-402-405-406-407/21-AS
23.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva