Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

PN-STU-754/19-ZŠ - ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-754/19-ZŠ
3.1.2020 - Opširnije

2019/ 0BP-01173 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-649/19-SP
25.11.2019 - Opširnije

2019/ 0BP-01185 - AKTIVNA MREŽNA OPREMA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-671/19-AB
22.11.2019 - Opširnije

PN-STU-653/19-ZŠ - ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/19-ZŠ
21.11.2019 - Opširnije

PN-Z-499/19-ZŠ - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA 2019, PN-Z-499/19-ZŠ PN-Z-499/19-ZŠ
22.8.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

2020/S 0F5-0003402 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-755/19-SP
24.1.2020 - Opširnije

2020/S F15-0002792 - Godišnje održavanje i tehnička podrška PIMS sustava PN-T-590-19-LR
21.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000812 - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-729/19-AB
9.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000597 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACA, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-Z-725/19-AS
8.1.2020 - Opširnije

- PN-Z-736/19/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-736/19/TP
7.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000267 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LIN INSPEKCIJA PN-T-678/19-AS
3.1.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0049993 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-682/19-MB
20.12.2019 - Opširnije

2019/S F15-0047127 - GIS ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA SUSTAVA ZA 2020. GODINU PN-Z-657/19-LR
28.11.2019 - Opširnije

- IZGRADNJA PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-677/19-DT
18.11.2019 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS ČAĐAVICA, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SIRAČ po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-608/19-MB
15.11.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0044789 - STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UGRADNJE KONTEJNERSKIH MRS-A NA LOKACIJE SIRAČ, ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO PN-I-626/19-DT
5.11.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0042562 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – ROGATEC PN-PK-609/19-DT
21.10.2019 - Opširnije

2019/S F15-0045115 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-553/19-DT
23.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032422 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 800/100 on a “turn-key” basis) PN-I-506/19-ŽF
31.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

- ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
2.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva