Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA "JEDNOSTAVNE NABAVE"

2021/ 0BP-00744 - POPRAVAK SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE U REGIJI TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA PN-T-210/21-LR
26.4.2021 - Opširnije

PN-STU-270/21-ZŠ - GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-270/21-ZŠ
21.4.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-00695 - SANACIJA OPTIČKOG KABELA MARČELJI - PULA, po sistemu "ključ u ruke" PN-STU-258/21-LR
20.4.2021 - Opširnije

2021/0BP-00647 - PN-T-101, 234, 236, 245, 250/21/TP, GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-101, 234, 236, 245, 250/21/TP
13.4.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-00476 - SNIMKA STANJA I PENETRACIJSKO TESTIRANJE PROCESNE MREŽE PN-STU-152/21-AB
10.3.2021 - Opširnije

2021/ 0BP-00343 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJU ZAPADNA HRVATSKA U 2021. GODINI PN-T-084/21-AS
2.3.2021 - Opširnije

2020/OBP -00590 - GRAĐEVINSKA ZASTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-363/20-ZŠ
26.6.2020 - Opširnije

2020/0BP-00550 - NADOGRADNJA NADSTREŠNICE KOD PORTE I HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA PN-Z-348/20-MB
18.6.2020 - Opširnije

PN-STU-298/20-ZŠ - GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-298/20-ZŠ
13.5.2020 - Opširnije

PN-STU-653/19-ZŠ - ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/19-ZŠ
21.11.2019 - Opširnije

PN-Z-499/19-ZŠ - AUTODESK AUTOCAD LICENČNA PRETPLATA 2019, PN-Z-499/19-ZŠ PN-Z-499/19-ZŠ
22.8.2019 - Opširnije

PN-T-227/19-ZŠ - USLUGA ŠIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-227/19-ZŠ
4.4.2019 - Opširnije

PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ - GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
3.4.2019 - Opširnije

2018/ 0BP-00376 - REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-239/18-NV
27.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00360 - Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00337 - NABAVA PLINOMJERA S MJEHOVIMA PN-T-204/18-NV
20.4.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00169 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regijama transporta plina središnja i sjeverna Hrvatska PN-T-128,132-18-LR
15.3.2018 - Opširnije

2018/ 0BP-00136 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATERIJA UPS SUSTAVA REDUDANTNOG SCADA SUSTAVA PN-STU-076-18-NV
5.3.2018 - Opširnije

2018/0BP-00016 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-687/17-MB
10.1.2018 - Opširnije

Arhiva

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-290/21-MB
14.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0018628 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-284/21-AS
11.5.2021 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE PČ/MRČ KUTINA KAPACITETA 200.000 m3/h i TLAKA 50/75 bar po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-216/21-SP
4.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0012526 - PN-T-278/21/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-278/21/TP
3.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016714 - NABAVA SLAVINA S UGRADNJOM PN-T-255/21-MB
28.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016611 - PLINOMJERI OD G 160 DO G 2500 PN-T-246/21-SP
27.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0017591 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LD ZA MP SLATINA-VELIMIROVAC DN 200/50 PN-I-254/21-DT
27.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016300 - Održavanje EBS-a u 2021. - 2022. godini PN-Z-237-21-LR
26.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016591 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MP SLOBODNICA -SOTIN DN 800/75 PN-I-239/21-DT
21.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016427 - IZRADA SUO I PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA MP VUKOVAR-NEGOSLAVCI DN 500/50, OSIJEK -VUKOVAR DN 500/50 I SOTIN - BAČKO NOVO SELO DN 800/75 BAR PN-I-257/21-DT
21.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014385 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-196/21-AS
14.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014288 - GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-198/21-LR
2.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0013738 - ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-206/21-DT
2.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014291 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-I-221/21-DT
2.4.2021 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRS DARUVAR PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-114/21-SP
31.3.2021 - Opširnije

2021/S F15-0015828 - USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-Z-192/21-AS
26.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0011492 - POVEĆANJE PERFORMANSI, KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I RASPOLOŽIVOSTI PROCESNE MREŽE 2021. PN-I-158-21-LR
23.3.2021 - Opširnije

- PN-T-155/21/TP, PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-155/21/TP,
23.3.2021 - Opširnije

2021/S F15-0015061 - PRILAGODBA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA MP SPLIT–ZAGVOZD DN 800-75 I MP ZAGVOZD–PLOČE DN 800-75 NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-181/21-LR
23.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0012526 - PN-T-146/21/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-146/21/TP
19.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0010849 - NADOGRADNJA BACKUP SUSTAVA 2021 PN-Z-086/21-SP
17.3.2021 - Opširnije

- SIGURNOST KORPORATIVNE MREŽE PN-I-67/21-MB
15.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0011783 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SJEVERNA HR (167) I GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (180) PN-T-167,180/21-DT
12.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008950 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-087-116-121-122-129/21-SP
3.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008708 - RUČNA KOŠNJA TRAVE ZA REGIJE ZAPADNA, JUŽNA, SJEVERNA I SREDIŠNJA HRVATSKA U 2021. GODINI (4 GRUPE) PN-T-118-120-123-128/21-AS
2.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008926 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MRS-ova PN-T-145/21-DT
25.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008803 - PN-T-112/21/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-112/21/TP
24.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0005719 - OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2021. GODINU PN-Z-032/21-VLB
10.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0007531 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-065/21-DT
5.2.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0046394 - SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA PN-Z-667/20-MB
29.12.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva