Kvaliteta prirodnog plina - objava podataka

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
 
Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava (MPTS) Plinacro od 01. listopada 2019.  objavljuje sljedeće  informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina:
 
Dokument Pravila korištenja podataka o kvaliteti plina i ogrjevnim vrijednostima za izračun energije isporučenog plina koji sukladno Čl.106. stavak (5) sadrži:
  1. popis svih mjesta uzorkovanja,
  2. popis svih priključaka sa pridruženim primarnim i zamjenskim relevantnim mjestima uzorkovanja,
  3. pravila korištenja podataka o kvaliteti plina i ogrjevnim vrijednostima za izračun energije isporučenog plina, utvrđenima na mjestima uzorkovanja.
Podatke o srednjoj dnevnoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za prethodni plinski dan za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te količinski ponderiranu srednju dnevnu donju ogrjevnu vrijednost za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava (Čl.42. stavci (4), (6)a) i (7)a)) Plinacro objavljuje putem javne web aplikacije informacijskog sustava SUKAP. Za podatke o ogrjevnim vrijednostima plina potrebno je na sučelju za odabir podataka odabrati „tab“ Sastav plina te nakon toga vrstu relevantne točke i sam ulaz/izlaz na transportnom sustavu.
 
Podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje, za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava (Čl.42. stavak (5), (6) b), c) i d)  i (7) b), c) i d)).
 
Mjesec I polumjesečna objavljeno II polumjesečna objavljeno Cijeli mjesec objavljeno
 listopad 06.11.2019. 06.11.2019. 06.11.2019.
(konačno)
 studeni  19.11.2019.        
 prosinac            

Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina, za sva mjesta uzorkovanja navedena u popisu mjesta uzorkovanja (Čl.42. stavak(3)).
Excel dokument za pojedini mjesec objavljuje se po isteku prvog polumjesečnog razdoblja i sadrži privremene podatke za prvih 15 dana tog mjeseca, a po isteku cijelog mjeseca se ažurira podacima za cijeli mjesec:

 
Mjesec Datoteka Objavljeno
listopad 06.11.2019.
studeni  19.11.2019.
prosinac    
 
 
 
 

 
Informacije o kvaliteti plina objavljivane do 01. listopada 2019. možete pronaći u Arhivi.
 
Ogrjevne vrijednosti za nominacije