Kvaliteta prirodnog plina - objava podataka

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
 
Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava (MPTS) Plinacro od 01. listopada 2019.  objavljuje sljedeće  informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina:
 
Dokument Pravila korištenja podataka o kvaliteti plina i ogrjevnim vrijednostima za izračun energije isporučenog plina sukladno čl.106. stavak (5) sadrži:
  1. popis svih mjesta uzorkovanja,
  2. popis svih priključaka sa pridruženim primarnim i zamjenskim relevantnim mjestima uzorkovanja,
  3. pravila korištenja podataka o kvaliteti plina i ogrjevnim vrijednostima za izračun energije isporučenog plina, utvrđenima na mjestima uzorkovanja.
Podatke o srednjoj dnevnoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za prethodni plinski do 01.10.2022. godine, a od 01.10.2022. godine podatke o srednjoj dnevnoj gornjoj ogrjevnoj vrijednosti za prethodni plinski dan za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te količinski ponderiranu srednju dnevnu donju ogrjevnu vrijednost za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava (čl.42. stavci (4), (6)a) i (7)a)) Plinacro objavljuje putem javne web aplikacije informacijskog sustava SUKAP. Za podatke o ogrjevnim vrijednostima plina potrebno je na sučelju za odabir podataka odabrati „tab“ Sastav plina te nakon toga vrstu relevantne točke i sam ulaz/izlaz na transportnom sustavu.
 
Podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti do 01.10.2022. godine, a od 01.10.2022. godine podatke o količinski ponderiranoj srednjoj gornjoj ogrjevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje, za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava (čl.42. stavak (5), (6) b), c) i d)  i (7) b), c) i d)).
 
Mjesec I polumjesečna objavljeno II polumjesečna objavljeno Cijeli mjesec objavljeno
      2019.      
 listopad 06.11.2019. 06.11.2019. 06.11.2019.
(konačno)
 studeni  04.12.2019.  04.12.2019.  04.12.2019.
(konačno)
 prosinac 03.01.2020. 03.01.2020. 03.01.2020.
(konačno)
      2020.      
siječanj 05.02.2020. 05.02.2020. 05.02.2020.
(konačno)
veljača 03.03.2020. 03.03.2020. 03.03.2020.
(konačno)
ožujak 03.04.2020. 03.04.2020. 03.04.2020.
(konačno)
travanj 04.05.2020. 04.05.2020. 04.05.2020.
(konačno)
svibanj 04.06.2020. 03.06.2020. 03.06.2020.
(konačno)
lipanj 03.07.2020. 03.07.2020 03.07.2020.
(konačno)
srpanj 04.08.2020. 04.08.2020. 04.08.2020.
(konačno)
kolovoz 02.09.2020. 02.09.2020. 02.09.2020.
(konačno)
rujan 02.10.2020. 02.10.2020. 02.10.2020.
(konačno)
listopad 04.11.2020. 04.11.2020. 04.11.2020.
(konačno)
studeni 02.12.2020. 02.12.2020. 02.12.2020.
(konačno)
prosinac 05.01.2021. 05.01.2021. 05.01.2021.
(konačno)
      2021.      
siječanj 03.02.2021. 03.02.2021 03.02.2021
(konačno)
veljača 03.03.2021. 03.03.2021. 03.03.2021.
(konačno)
ožujak 02.04.2021. 02.04.2021. 02.04.2021.
(konačno)
travanj 03.05.2021. 03.05.2021. 03.05.2021.
(konačno)
svibanj 02.06.2021. 02.06.2021. 02.06.2021.
(konačno)
lipanj 05.07.2021. 05.07.2021. 05.07.2021.
(konačno)
srpanj 03.08.2021. 03.08.2021. 03.08.2021.
(konačno)
kolovoz 02.09.2021. 02.09.2021. 02.09.2021.
(konačno)
rujan 05.10.2021. 05.10.2021. 05.10.2021.
(konačno)
listopad 04.11.2021. 04.11.2021. 04.11.2021.
(konačno)
studeni 02.12.2021. 02.12.2021. 02.12.2021.
(konačno)
prosinac 04.01.2022. 04.01.2022. 04.01.2022.
(konačno)
      2022.      
siječanj 04.02.2022. 04.02.2022. 04.02.2022.
(konačno)
veljača 03.03.2022. 03.03.2022. 03.03.2022.
(konačno)
ožujak 05.04.2022. 05.04.2022. 05.04.2022.
(konačno)
travanj 04.05.2022. 04.05.2022. 04.05.2022.
(konačno)
svibanj 02.06.2022. 02.06.2022. 02.06.2022.
(konačno)
lipanj 01.07.2022. 01.07.2022. 01.07.2022.
(konačno)
srpanj 02.08.2022. 02.08.2022. 02.08.2022.
(konačno)
kolovoz 02.09.2022. 02.09.2022. 02.09.2022.
(konačno)
rujan 04.10.2022. 04.10.2022. 04.10.2022.
(konačno)
listopad 04.11.2022. 04.11.2022. 04.11.2022.
(konačno)
studeni 02.12.2022. 02.12.2022. 02.12.2022.
(konačno)
prosinac 03.01.2023. 03.01.2023. 03.01.2023.
(konačno)
      2023.      
siječanj 02.02.2023. 02.02.2023. 02.02.2023.
(konačno)
veljača 03.03.2023. 03.03.2023. 03.03.2023.
(konačno)
ožujak 04.04.2023. 04.04.2023. 04.04.2023.
(konačno)
travanj 03.05.2023. 03.05.2023. 03.05.2023.
(konačno)
svibanj 02.06.2023. 02.06.2023. 02.06.2023.
(konačno)
lipanj 04.07.2023. 04.07.2023. 04.07.2023.
(konačno)
srpanj 02.08.2023. 02.08.2023. 02.08.2023.
(konačno)
kolovoz 01.09.2023. 01.09.2023. 01.09.2023.
(konačno)
rujan 04.10.2023. 04.10.2023. 04.10.2023.
(konačno)
listopad 03.11.2023. 03.11.2023. 03.11.2023.
(konačno)
studeni 04.12.2023. 04.12.2023. 04.12.2023.
(konačno)
prosinac 03.01.2024. 03.01.2024. 03.01.2024.
(konačno)
      2024.      
siječanj 02.02.2024. 02.02.2024. 02.02.2024.
(konačno)
veljača 05.03.2024. 05.03.2024 05.03.2024
(konačno)
ožujak 03.04.2024. 03.04.2024. 03.04.2024.
(konačno)
travanj 03.05.2024. 03.05.2024. 03.05.2024.
(konačno)
svibanj 16.05.2024.        Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina, za sva mjesta uzorkovanja navedena u popisu mjesta uzorkovanja (čl.42. stavak(3)).
Excel dokument za pojedini mjesec objavljuje se po isteku prvog polumjesečnog razdoblja i sadrži privremene podatke za prvih 15 dana tog mjeseca, a po isteku cijelog mjeseca se ažurira podacima za cijeli mjesec:

 
Mjesec Datoteka Objavljeno
  2019.  
listopad 06.11.2019.
studeni  04.12.2019.
prosinac 03.01.2020.
  2020.  
siječanj 05.02.2020.
veljača 03.03.2020.
ožujak 03.04.2020.
travanj 04.05.2020.
svibanj 03.06.2020.
lipanj 03.07.2020.
srpanj 04.08.2020.
kolovoz 02.09.2020.
rujan 02.10.2020.
listopad 04.11.2020.
studeni 02.12.2020.
prosinac 05.01.2021.
  2021.  
siječanj 03.02.2021
veljača 03.03.2021.
ožujak 02.04.2021.
travanj 03.05.2021.
svibanj 02.06.2021.
lipanj 05.07.2021.
srpanj 03.08.2021.
kolovoz 02.09.2021.
rujan 05.10.2021.
listopad 04.11.2021.
studeni 02.12.2021.
prosinac 04.01.2022.
  2022.  
siječanj 04.02.2022.
veljača 03.03.2022.
ožujak 05.04.2022.
travanj 04.05.2022.
svibanj 02.06.2022.
lipanj 01.07.2022.
srpanj 02.08.2022.
kolovoz 02.09.2022.
rujan 04.10.2022.
listopad 04.11.2022.
studeni 02.12.2022.
prosinac 03.01.2023.
  2023.  
siječanj 02.02.2023.
veljača 03.03.2023.
ožujak 04.04.2023.
travanj 03.05.2023.
svibanj 02.06.2023.
lipanj 04.07.2023.
srpanj 02.08.2023.
kolovoz 01.09.2023.
rujan 04.10.2023.
listopad 03.11.2023.
studeni 04.12.2023.
prosinac 03.01.2024.
  2024.  
siječanj 02.02.2024.
veljača 05.03.2024
ožujak 03.04.2024.
travanj 03.05.2024.
svibanj 16.05.2024.
 
 
 
 

 
 
NAPOMENA: Informacije o kvaliteti plina objavljivane do 01. listopada 2019. možete pronaći u Arhivi.
Zbog kvara kromatografa na MRS Sisak, nedostaju podaci od 10.05. - 16.05.2024.