Zahtjev za pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje društvo Plinacro d.o.o. ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti društvu Plinacro d.o.o.:
 
Relevantna dokumentacija:

Relevantni linkovi:
Sljedeća tema:
Compliance