Važniji kontakti

SJEDIŠTE

PLINACRO d.o.o.
za transport prirodnog plina
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
tel.: (01) 6301 777
faks: (01) 6301 724
web: www.plinacro.hr
e-mail:


NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
tel.: (01) 6301 613
faks: (01) 4640 582
 
SLUŽBA PRODAJE TRANSPORTNIH KAPACITETA
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
tel.: 091 218 2114
faks: (01) 6301 798
e-mail:

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
tel: (01) 6301 794
faks: (01) 6301 787
e-mail:

SLUŽBA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
e-mail: kadrovska pitanja -
e-mail: imovinsko pravna pitanja - 

REGIJA TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA
Ulica 65. bataljuna ZNG br. 3
10310 Ivanić Grad
tel.: (01) 6301 888
faks: (01) 2881 810

REGIJA TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA
Kukuljanovo 185
51227 Kukuljanovo
tel.: (051) 279 597
faks: (051) 279 599

REGIJA TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA
Kolodvorska 106
31540 Donji Miholjac
tel.: (031) 631 209
faks: (031) 631 216

REGIJA TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA
Lug Zabočki bb
49210 Zabok
tel.: (049) 223 239
faks: (049) 221 507

REGIJA TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA
Naselje Velim, Stankovačka 2
23422 Stankovci
tel.: (023) 682 077
faks: (023) 682 237

SLUŽBA ODRŽAVANJA I SKLADIŠTA
Ulica 65. bataljuna ZNG br. 3
10310 Ivanić Grad
tel.: (01) 6301 888
faks: (01) 2881 822

Prethodna tema:
Važniji kontakti