Služba pravnih i kadrovskih poslova

Direktorica: Vesna Rosandić, dipl.iur.
 
Služba pravnih i kadrovskih poslova zadužena je za sljedeće grupe poslova: