Služba pravnih i kadrovskih poslova

v.d. direktora: Damir Vučetić, dipl.iur.
 
Služba pravnih i kadrovskih poslova zadužena je za sljedeće grupe poslova: