Usluga transporta plina


Operator transportnog sustava nudi kapacitete na svim ulazima i izlazima u RH kao:
  1. godišnji standardni kapacitetni proizvodi - određeni iznos kapaciteta za sve plinske dane u određenoj plinskoj godini (počevši od 1. listopada)
  2. tromjesečni standardni kapacitetni proizvod - određeni iznos kapaciteta za sve plinske dane u određenom tromjesečju (počevši od 1. listopada, 1. siječnja, 1. travnja ili 1. srpnja)
  3. mjesečni standardni kapacitetni proizvod - određeni iznos kapaciteta za sve plinske dane u određenom mjesecu (počevši od 1. dana svakog mjeseca)
  4. dnevni standardni kapacitetni proizvod - određeni iznos kapaciteta za jedan plinski dan
  5. unutardnevni standardni kapacitetni proizvod - određeni iznos kapaciteta za određeno razdoblje unutar jednog plinskog dana (počevši od određenog sata unutar plinskog dana do kraja tog plinskog dana)
Standardne kapacitetne proizvode operator nudi za stalni i prekidivi kapacitet.
Prekidivi kapacitet nudi na ulazima u transportni sustav i izlazima iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta ili na kojima tehnički uvjeti transportnog sustava ne omogućuju ponudu stalnog kapaciteta.
Standardni kapacitetni proizvod iskazuje se u jedinici energije pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti plina iskazanoj pri normalnim uvjetima.
 
Ugovaranje kapaciteta na interkonekciji
Operator transportnog sustava nudi standardne kapacitetne proizvode na interkonekciji sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013
Operator transportnog sustava nudi kapacitet na interkonekciji kao spojeni i/ili nespojeni kapacitet.

Rezervacija i ugovaranje kapaciteta na interkonekcijama opisani su u na sljedećoj stranici - poveznica
 
Ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima u RH
Operator transportnog sustava nudi standardne kapacitetne proizvode na ulazima i izlazima u RH sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava poveznica.
Informacije o slobodnom stalnom i prekidivom kapacitetu objavljene su na internetskoj stranici operatora transportnog sustava poveznica.

Rezervacija i ugovaranje kapaciteta opisani su u na sljedećoj stranici - poveznica.