Rezervacija i ugovaranje kapaciteta na interkonekciji

Operator transportnog sustava na interkonekciji nudi uslugu korištenja stalnog i prekidivog kapaciteta transportnog sustava u obliku standardnih proizvoda (tablični prikaz) sukladno odredbama Uredbe CAM.

Operator transportnog sustava postupak ugovaranja kapaciteta na interkonekciji provodi sukladno odredbama Uredbe CAM ("Uredba Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013") i „Mrežnih pravila transportnog sustava“, 

Standardni proizvodi na interkonekciji

Vrsta kapaciteta Period ugovaranja
Stalni
 


Prekidivi
Godišnji – ugovaranje kapaciteta na godišnjoj razini - godišnja aukcija za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina
Tromjesečni – ugovaranje kapaciteta na tromjesečnoj razini - za jedno ili više tromjesečja, unutar te plinske godine
Mjesečni – ugovaranje kapaciteta na mjesečnoj razini - periodična mjesečna aukcija za naredni mjesec
Dnevni – ugovaranje kapaciteta na dnevnoj razini - periodična dnevna aukcija za naredni plinski dan
Unutardnevniugovaranje unutardnevnog kapaciteta na satnoj razini - unutardnevna aukcija za preostale sate tekućeg plinskog dana


Postupak ugovaranja kapaciteta na interkonekcijama opisan je u Uputama za ugovaranje kapaciteta na interkonekcijama.

Rezervacija kapaciteta i ugovaranje na interkonekcijama provodi se putem aukcija na platformama upravitelja platformi: i to unaprijed definiranim vremenskim rasporedom aukcija (aukcijski kalendar ENTSO-G za  2019/2020