Ugovaranje kapaciteta na interkonekciji

Operator transportnog sustava na interkonekciji nudi uslugu rezervacije stalnog i prekidivog kapaciteta transportnog sustava u obliku standardnih kapacitetnih proizvoda (godišnji, tromjesečni, mjesečni, dnevni, unutardnevni), a isti se ugovara kao proizvodi spojenog ili nespojenog kapaciteta, sukladno Uredbi CAM i Mrežnim pravilima transportnog sustava
  

Standardni proizvodi na interkonekciji

Vrsta kapaciteta Period ugovaranja
Stalni
 


Prekidivi
Godišnji – ugovaranje kapaciteta na godišnjoj razini - godišnja aukcija za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina
Tromjesečni – ugovaranje kapaciteta na tromjesečnoj razini - za jedno ili više tromjesečja, unutar te plinske godine
Mjesečni – ugovaranje kapaciteta na mjesečnoj razini - periodična mjesečna aukcija za naredni mjesec
Dnevni – ugovaranje kapaciteta na dnevnoj razini - periodična dnevna aukcija za naredni plinski dan
Unutardnevniugovaranje unutardnevnog kapaciteta na satnoj razini - unutardnevna aukcija za preostale sate tekućeg plinskog dana

Kapacitet transportnog sustava na interkonekcijama ugovara se na temelju sklopljenog Ugovora o transportu plina na interkonekciji.

Obrazac ugovora o transportu plina na interkonekciji i obrasci pripadajućih priloga dostupni su na sljedećoj poveznici.

Postupak ugovaranja kapaciteta na interkonekcijama detaljno je opisan u Uputama za ugovaranje kapaciteta na interkonekcijama.

Ugovaranje kapaciteta na interkonekcijama provodi se putem aukcija na platformama upravitelja platformi: sukladno vremenskom rasporedu aukcija (aukcijski kalendar ENTSO-G za 2022/2023, 2023/2024).