Obrasci

 

Ugovor o pristupu informatičkoj platformi OTS-a 
Ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima RH
Ugovaranje kapaciteta na interkonekciji 
Priključenje na transportni sustav
Prethodna tema:
Obrasci