Obrasci

 

Ugovor o pristupu informatičkoj platformi OTS-a 
- Obrazac Ugovora
- Prilog 1 - Zahtjev za dodjelu korisničkih prava
- Prilog 2 - Izjava korisnika IT platforme

Ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima RH
- Obrazac Ugovora
- Prilog 1. Obavijest o raspodjeli 
- Prilog 2. Potvrda SOP

Ugovaranje kapaciteta na interkonekciji 
- Obrazac Ugovora
- Prilog 1 - Obavijest o raspodjeli 
- Prilog 2 - Izjava INT


Ugovor o priključenju na transportni sustav 
 
Prethodna tema:
Obrasci