Rezervacija i ugovaranje kapaciteta

Postupak ugovaranja transporta plina započinje podnošenjem zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, podnosi operatoru transportnog sustava zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava za svakog korisnika transportnog sustava, za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava.

Zahtjev za rezervaciju kapaciteta može se podnijeti na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj ili dnevnoj razini, za razdoblje od najmanje 1 dan i najviše petnaest godina.

Zahtjev se podnosi  na informacijskoj platformi operatora transportnog sustava kojoj voditelj bilančne skupine pristupa preko dodjeljenog korisničkog računa i korisničkih prava ili iznimno u slučaju nemogućnosti pristupa informacijskoj platformi na propisanom obrascu koji se dostavlja na e-adresu .
Operator transportnog sustava obavlja raspodjelu i ugovaranje kapaciteta transportnog sustava sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava i slobodnom kapacitetu transportnog sustava, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za rezervaciju, raspodijelu i ugovaranje korištenja kapaciteta transportnog sustava

  

UGOVOR O TRANSPORTU PLINA

Kapacitet transportnog sustava ugovara korisnik transportnog sustava sklapanjem ugovora o transportu plina s operatorom transportnog sustava. Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava u primjeni je sljedeći ugovor o transportu plina: 
Obrazac za dostavu matičnih podataka o korisniku transportnog sustava dostupan je na sljedećoj poveznici: Matični podaci  

SPORAZUM O PRAVILIMA RASPODJELE IZMJERENIH KOLIČINA PLINA

Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava:
izmjerenu količina plina operator transportnog sustava raspodjeljuje korisnicima transportnog sustava proporcionalno udjelu pojedine nominacije u sumi svih nominacija ili primjenom pravila utvrđenih Sporazumom o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina, ako je takav sporazum pravovremeno potpisan. 

Sporazum o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina izrađuje operator transportnog sustava. Proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac priključen na transportni sustav dužan je dostaviti operatoru transportnog sustava podatke o potrebne za izradu Sporazuma o pravilima raspodjele izmjerenih količina plina propisane Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Podaci se dostavljaju na e-adresu: .