Upravljanje ugovornim zagušenjima na interkonekcijama

U svrhu upravljanja ugovornim zagušenjima, operator transportnog sustava nudi uslugu prekidivog  kapaciteta u iznosu tehničkog kapaciteta, omogućava trgovanje na sekundarnom tržištu te u slučaju ugovornog zagušenja na interkonekciji osim navedenog primjenjuje i sljedeće postupke:
  1. Povrat ugovorenog stalnog kapaciteta
  2. Oduzimanje dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta
  3. Ponuda dodatnog stalnog kapaciteta i otkup ugovorenog stalnog kapaciteta
 
Mjere upravljanja ugovornim zagušenjem propisane su odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava. 
 
U slučaju povrata ugovorenog stalnog kapaciteta ili oduzimanja dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta korisnik transportnog sustava i operator transportnog sustava sklapaju ugovor o povratu ugovorenog stalnog kapaciteta čiji su sastavni dijelovi:
  1. Ugovor o transportu plina, odnosno ugovor o transportu plina na interkonekciji
  2. Obavijest o povratu ugovorenog stalnog kapaciteta (ispunjava korisnik transportnog sustava)
  3. Obavijest o raspodijeljenom kapacitetu transportnog sustava (ispunjava operator transportnog sustava)
  4. Odluka regulatorne agencije (u slučaju oduzimanja dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta)