Odredbe o raspodijeli kapaciteta, upravljanju zagušenjima, sprječavanje gomilanja rezervacija a ne korištenja istih, povećanje iskorištenja kapaciteta

Postupak raspodjele kapaciteta transportnog sustava propisan je u Mrežnim pravilima transportnog sustava. Operator transportnog sustava provodi raspodjelu kapaciteta ulaza i izlaza u RH sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervacijom kapaciteta transportnog sustava i sukladno slobodnom kapacitetu transportnog sustava, zasebno za pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za pojedini izlaz iz transportnog sustava.

Ako je slobodni kapacitet veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu, za pojedini ulaz u transportni sustav RH i za pojedini izlaz iz transportnog sustava HR, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet sukladno zahtjevima za rezervacijom kapaciteta. Ako je slobodni kapacitet manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta, za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet proporcionalno zahtjevima za rezervacijom kapaciteta transportnog sustava.

Kapacitet do iznosa zahtijevanog kapaciteta operator transportnog sustava raspodjeljuje korisniku kao prekidivi kapacitet, ako je korisnik naveo u zahtjevu da želi ugovoriti prekidivi kapacitet.

Postupak raspodjele stalnog i prekidivog kapaciteta na interkonekcijama, a koje operator nudi kao spojeni i nespojeni kapacitet, provodi se na internetskim booking platformama (PRISMA i RBP), sukladno Uredbi CAM i Mrežnim pravilima transportnog sustava,

Sukladno zakonskoj regulativi za tržište plina u RH i EU, operator transportnog sustava, upravlja zagušenjima na način da nudi mogućnost rezervacije prekidivog kapaciteta na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta.

Prekidivi kapacitet se može ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinoj ulazu u transportni sustav i/ili na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.

U slučaju ugovornog zagušenja na interkonekciji, operator transportnog sustava primjenjuje odredbe Mrežnih pravila transportnog sustava a kako je navedeno na sljedećoj poveznici.