Odredbe o raspodijeli kapaciteta, upravljanju zagušenjima, sprječavanje gomilanja rezervacija a ne korištenja istih, povećanje iskorištenja kapaciteta

Postupak raspodjele kapaciteta transportnog sustava propisan je u Mrežnim pravilima transportnog sustava. Operator transportnog sustava provodi raspodjelu kapaciteta transportnog sustava sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervacijom kapaciteta transportnog sustava, na godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj razini, i sukladno slobodnom kapacitetu transportnog sustava, zasebno za pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za pojedini izlaz iz transportnog sustava.

Ukoliko je slobodni kapacitet veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu, za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet sukladno zahtjevima za rezervacijom kapaciteta. Ukoliko je slobodni kapacitet manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta, za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet proporcionalno zahtjevima za rezervacijom kapaciteta transportnog sustava.

Kapacitet do iznosa zahtijevanog kapaciteta operator transportnog sustava raspodjeljuje korisniku kao prekidivi kapacitet, ukoliko je korisnik naveo u zahtjevu da želi ugovoriti prekidivi kapacitet.

Operator transportnog sustava, u slučaju raspodjele prekidivog kapacitet na interkonekciji, omogućava korisniku transportnog sustava da zatraži stalni kapacitet na drugoj interkonekciji na kojoj ima slobodnog kapaciteta u iznosu raspodijeljenog prekidivog kapaciteta i za razdoblje iz zahtjeva za rezervaciju kapaciteta.
 
Upravljanje zagušenjima i povećanje iskorištenja kapaciteta

Sukladno zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj i Trećem paketu energetskih propisa EU, Plinacro kao operator transportnog sustava, upravlja zagušenjima na način da nudi mogućnost rezervacije prekidivog kapaciteta na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta.

Prekidivi kapacitet se može ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinoj ulazu u transportni sustav i/ili na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.

Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao :

Slobodan kapacitet raspodjeljuje se proporcionalno udjelu zahtijevanog kapaciteta pojedinog korisnika transportnog sustava u ukupno zahtijevanom kapacitetu za određeno vremensko razdoblje.

Kako bi se omogućilo maksimalno iskorištenje tehničkog kapaciteta na pojedinom ulazu ili izlazu, preostali iznos zahtijevanog kapaciteta svakom se korisniku transportnog sustava dodjeljuje kao prekidivi kapacitet. Na taj način je svakom korisniku transportnog sustava omogućeno da ostvari maksimalno korištenje kapaciteta u danima za koje ostali korisnici ne nominiraju maksimalno rezervirane stalne kapacitete.

U svrhu provedbe mjera upravljanja zagušenjima, operator transportnog sustava omogućava korisniku transportnog sustava da u slučaju raspodjele prekidivog kapacitet na interkonekciji zatraži stalni kapacitet na drugoj interkonekciji na kojoj ima slobodnog kapaciteta. Uvjeti prekidivosti na interkonekcijama ovise o prethodno provedenom postupku uparivanja transportnih količina po parovima korisnika transportnog sustava (shipper pair) s jedne i druge strane interkonekcije i potvrđenim nominacijama u uzvodnom transportnom sustavu koje provodi uzvodni operator transportnog sustava.
 
U slučaju ugovornog zagušenja na interkonekciji, operator transportnog sustava, osim navedenog primjenjuje i sljedeće postupke:
  1. Povrat ugovorenog stalnog kapaciteta
  2. Oduzimanje dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta
  3. Ponuda dodatnog stalnog kapaciteta i otkup ugovorenog stalnog kapaciteta

Mjere upravljanja ugovornim zagušenjem propisane su Mrežnim pravilima transportnog sustava.

U slučaju povrata ugovorenog stalnog kapaciteta ili oduzimanja dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta korisnik transportnog sustava i operator transportnog sustava sklapaju ugovor o povratu ugovorenog stalnog kapaciteta čiji su sastavni dijelovi:
  1. Ugovor o transportu plina, odnosno ugovor o transportu plina na interkonekciji
  2. Obavijest o povratu ugovorenog stalnog kapaciteta (ispunjava korisnik transportnog sustava)
  3. Obavijest o raspodijeljenom kapacitetu transportnog sustava (ispunjava operator transportnog sustava)
  4. Odluka regulatorne agencije (u slučaju oduzimanja dugoročno ugovorenog nekorištenog stalnog kapaciteta)