Trgovanje kapacitetima na sekundarnom tržištu

Korisnik transportnog sustava ima pravo u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i uredbama Europske unije, trgovati kapacitetom koji je ugovorio na temelju ugovora o transportu plina i/ili ugovora o transportu plina na interkonekciji, na sljedeći način:
 
a) prijenosom ugovorenog kapaciteta – na svim ulazima u transportni sustav i na svim izlazima iz transportnog sustava, i/ili
b) prijenosom prava korištenja ugovorenog kapaciteta – na svim ulazima u transportni sustav i na svim izlazima iz transportnog sustava, osim izlaza u RH.
 
Trgovanje ugovorenim kapacitetom smatra se dovršenim nakon što ga odobri operator transportnog sustava u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava.
 
Trgovanje ugovorenim kapacitetom na ulazu i/ili izlazu u RH provodi se putem SUKAP-a, a pokreće ga prenositelj najavom trgovanja.
 
Trgovanje ugovorenim kapacitetom na interkonekciji provodi se putem aukcijskih platformi, a može ga pokrenuti prenositelj ili stjecatelj.
 
Kapacitetom koji je ugovoren kao spojeni kapacitet može se trgovati na sekundarnom tržištu isključivo kao spojenim kapacitetom.
 
Prenositelj i stjecatelj dužni su potvrditi pokrenutu transakciju najkasnije 24 sata prije početka vremenskog razdoblja na koje se trgovanje odnosi.