Postupci za korištenje transportnog sustava i definicije ključnih pojmova

Postupci za korištenje transportnog sustava i definicije ključnih pojmova propisani su Zakonom o tržištu plina, Mrežnim pravilima transportnog sustava, Pravilima o organizaciji tržišta plina i Općim uvjetima opskrbe plinom.

Svi navedeni dokumenti mogu se naći na web stranici operatora transportnog sustava - Zakonska regulativa.
  
Ugovaranje kapaciteta
Kapacitet transportnog sustava ugovara korisnik transportnog sustava sklapanjem ugovora o transportu plina i/ili ugovora o transportu plina na interkonekciji s operatorom transportnog sustava.
Sve ostale odredbe koje definiraju prethodno ukratko opisan postupak nalaze se u Mrežnim pravilima transportnog sustava i dostupne su na poveznici.
 
Nominacija korištenja transportnog sustava
Temeljem ugovorenog kapaciteta i sklopljenog ugovora o transportu plina i/ili ugovora o transportu plina na interkonekciji, korisnik transportnog sustava stječe pravo korištenja transportnog sustava. Korisnik transportnog sustava član je određene bilančne skupine za koju voditelj bilančne skupine svakodnevno dostavlja nominaciju korištenja transportnog sustava, prema odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
Ključni pojmovi: