Vrste ugovora

Vrste ugovora koje operator transportnog sustava sklapa s pojedinim energetskim subjektima propisane su Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Operator transportnog sustava sklapa ugovor o priključenju na transportni sustav s operatorom distribucijskog sustava ili operatorom sustava skladišta plina ili proizvođačem plina ili krajnjim kupcem priključenim na transportni sustav u postupku priključenja na transportni sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

Ugovor o priključenju na transportni sustav (obrazac)

Operator transportnog sustava sklapa ugovor o transportu plina s opskrbljivačem ili trgovcem plina u svrhu ugovaranja usluge korištenja transportnog sustava, odnosno usluge transporta plina. Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, u primjeni su sljedeći ugovori: