Vrste ugovora

Vrste ugovora koje operator transportnog sustava sklapa s pojedinim energetskim subjektima propisane su Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Operator transportnog sustava sklapa ugovor o priključenju na transportni sustav s operatorom distribucijskog sustava, operatorom sustava skladišta plina, proizvođačem plina, operatorom terminala za ukapljeni prirodni plin, krajnjim kupcem, operatorom mjesta za opskrbu  UPP-om ili SPP-om ili organizatorom zatvorenog distribucijskog sustava priključenim na transportni sustav u postupku priključenja na transportni sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

Operator transportnog sustava sklapa ugovor o transportu plina odnosno ugovor o transportu plina na interkonekciji s opskrbljivačem ili trgovcem plina u svrhu ugovaranja usluge korištenja transportnog sustava, odnosno usluge transporta plina. 

Obrasci ugovora dostupni su na poveznici.