Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0021363
Predmet:ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-594/17-AS
 
9.10.2017Odluka o početku postupka nabave
18.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
21.11.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda i otvaranje ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0022729


Aktualna javna nadmetanja