Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-148958-151211
Predmet:PN-R-952/11-VLB; LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-R-952/11-VLB
 
7.12.2011Odluka o početku postupka nabave
16.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
27.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja