Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0020300
Predmet:NADOGRADNJA SIEM SUSTAVA, WIN CAL LICENCE I SUSTAVA ZA AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM POLITIKAMA WINDOWS I LINUX OPERATIVNIH SUSTAVA PN-I-322-20-LR
 
22.5.2020Odluka o početku postupka nabave
29.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.6.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
15.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja