Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0005074
Predmet:Mjesečni najam optičkih parica na relaciji PČ Ivanja Reka - PO-RDC Ivanić-Grad PN-STU-111/23-LR
 
1.2.2023Odluka o početku postupka nabave
3.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.2.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
12.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja