Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0029245
Predmet:PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
 
4.8.2015Odluka o početku postupka nabave
31.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
26.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja