Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0036728
Predmet:PN-T-344/12-VLB; TERENSKA VOZILA - 2 GRUPE PN-T-344/12-VLB
 
27.6.2012Odluka o početku postupka nabave
4.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja