Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 015-0059942
Predmet:USLUGA MEĐUGRADSKE MREŽE METROETHERNET NA RELACIJI RR SLJEME - RR KOTLENICE PN-STU-373/13-ŽF
 
3.6.2013Odluka o početku postupka nabave
4.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
29.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja