Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-572/19-ŽF
 
1.10.2019Odluka o početku postupka nabave
23.10.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
23.10.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.12.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2019Odluka o odabiru / poništenju
24.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja