Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0019007
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKI KROMATOGRAF (2 GRUPE) PN-T-164-311/19-AS
 
26.4.2019Odluka o početku postupka nabave
9.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
26.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja