Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0036091
Predmet:PN-P-210/12/TP, KASKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI VOZILA U LEASINGU I VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-P-210/12/TP
 
27.3.2012Odluka o početku postupka nabave
2.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
7.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja