Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0003412
Predmet:PN-STU-047/14-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-047/14-VLB
 
20.1.2014Odluka o početku postupka nabave
27.1.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.2.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja