Projekti od zajedničkog interesa EK (PCI)

Europska komisija je utvrdila 12 strateških transeuropskih prioriteta energetske infrastrukture, implementacija kojih je do 2020. ključna za postizanje ciljeva energetske i klimatske politike Unije.

Ti prioriteti pokrivaju različite zemljopisne regije ili tematska područja u području transporta i skladištenja električne energije, transporta plina, skladištenja i infrastrukture za ukapljeni ili komprimirani prirodni plin, pametne mreže, električne mreže velikih kapaciteta, transport ugljičnog dioksida i naftne infrastrukture.

Europski parlament  i Vijeće donijeli su 17. travnja 2013. Uredbu (EZ) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i ukidanju Odluke Br. 1364/2006/EC te izmjenama i dopunama Uredbi (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:EN:PDF
 
Uredbom se postavljaju smjernice za pravovremeni razvoj i međusobno funkcioniranje prioritetnih koridora i područja transeuropske energetske infrastrukture i definiraju se projekti od zajedničkog interesa potrebnih za implementaciju prioritetnih koridora i područja koja spadaju u navedene kategorije.

Projekti od zajedničkog interesa trebali bi biti usklađeni sa zajedničkim, transparentnim i objektivnim uvjetima, po pitanju njihovog doprinosa ciljevima energetske politike i trebalo bi im dati 'prioritetni status' na nacionalnoj razini.

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

U skladu s člankom 3. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 347/2013, popis projekata od zajedničkog interesa Unije utvrđuje se svake dvije godine. Stoga je Delegiranom uredbom Komisije (EU) od 23. studenog 2017. utvrđen novi popis projekata od zajedničkog interesa Unije.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf
 

Projekti tvrtke Plinacro d.o.o. koji se nalaze na 3. listi projekata od zajedničkog interesa od 23. studenog 2017. godine su uključeni u sljedeće grupe projekata:

1.   Pod brojem 6.5 Grupa projekata Terminal za UPP sa spojnim i otpremnim plinovodima za transport plina s terminala za UPP prema Mađarskoj i dalje

2.  
Pod brojem 6.26.1 Grupa projekata Hrvatska-Slovenija-Austrija

- Interkonekcija Hrvatska-Slovenija (Lučko-Zabok-Rogatec)
- Kompresorske stanice 2 i 3 na hrvatskom plinskom transportnom sustavu


Plinacro d.o.o. je promotor za sve navedene projekte.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se provodi dijelom kroz postupke:

Kontakt promotora projekta:

PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 6301 777, Fax: +385 1 6301 724
E-mail: