Interkonekcija Hrvatska-Slovenija (Lučko-Zabok-Rogatec)

Uz postojeći plinovod na pravcu Lučko – Zabok – Rogatec (SI), planiran je novi interkonkcijski plinovod kojim bi se značajno povećao kapacitet interkonekcije hrvatskog i slovenskog transportnog sustava na tom pravcu. S obzirom na postojeće i nove dobavne pravce, a što se prvenstveno odnosi na terminal za UPP kao i na hrvatske skladišne potencijale, ovaj novi interkonekcijski plinovod otvara značajne mogućnosti transporta plina u oba smjera.

Kapacitet plinovoda bi iznosio do 5 mlrd. m³ godišnje u oba smjera, čime bi se značajno povećao kapacitet interkonekcije Rogatec koji sada iznosi 1,8 mlrd. m³ godišnje u smjeru iz Slovenije u Hrvatsku i 0,26 mlrd. m³ godišnje iz Hrvatske u Sloveniju. Na taj način, izgradnja ovog plinovoda značajno pridonosi pouzdanosti opskrbe hrvatskog tržišta i tržišta Jugoistočne Europe.
 
Interkonekcija Hrvatska-Slovenija na pravcu Lučko – Zabok – Rogatec (SI) uključuje projekte plinovoda:
  • Lučko – Zabok, nazivnog promjera 700 mm, maksimalnog radnog tlaka 75 bar, duljine 36 km. Realizacija projekta planira se kroz dvije faze. Prva faza projekta je izgradnja dionice plinovoda od plinskog čvora Lučko do BIS Rakitje, dok je druga faza izgradnje plinovoda od BIS Rakitje do PČ Zabok.
  • Zabok – Jezerišće, nazivnog promjera 700 mm, maksimalnog radnog tlaka 75 bar i duljine 25 km. 
  • Jezerišće – Sotla, nazivnog promjera 700 mm, maksimalnog radnog tlaka 75 bar i duljine 8 km. 
Za ovaj projekt ishođena je građevinska dozvola.