Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0011438
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-182/14-MM
 
27.2.2014Odluka o početku postupka nabave
7.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja