Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0019517
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-522/17-MB
 
11.9.2017Odluka o početku postupka nabave
22.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja