Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-142341-171110
Predmet:Isporuka prirodnog plina PN-P-578/10-GB
 
2.11.2010Odluka o početku postupka nabave
19.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja