Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0023000
Predmet:PN-T-569/16/TP, MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-569/16/TP
 
11.10.2016Odluka o početku postupka nabave
18.10.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.11.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
2.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produženje roka za dostavu ponuda i otvaranja
Evidencijski broj u EOJN:2016/S 014-0024653


Aktualna javna nadmetanja