Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0016309
Predmet:PN-T-196,205,226/14-VLB; USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA STP-a - 3. GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-196,205,226/14-VLB
 
18.3.2014Odluka o početku postupka nabave
31.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja