Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-136155-280910
Predmet:ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-463/10-DT
 
20.9.2010Odluka o početku postupka nabave
1.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
2.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja