Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-103056-010212
Predmet:UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I. I LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTE PN-T-711/11-LR
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
2.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja