Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0010776
Predmet:IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-11/13-MB
 
14.1.2013Odluka o početku postupka nabave
8.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
29.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja