Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0026599
Predmet:STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-PF-580/18-MB
 
25.9.2018Odluka o početku postupka nabave
28.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja