Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0033891
Predmet:Nabava konusnih slavina PN-T-417/14-GB
 
28.6.2014Odluka o početku postupka nabave
11.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja