Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0006988
Predmet:NADOGRADNJA OKS - REVITALIZACIJA PN-I-265/17-MV
 
5.4.2017Odluka o početku postupka nabave
13.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja