Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S005-0034589
Predmet:PN-T-308/12-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI STP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-308/12-VLB
 
26.4.2012Odluka o početku postupka nabave
27.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja