Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0030162
Predmet:PN-T-016/12-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A PN-T-016/12-VLB
 
20.4.2012Odluka o početku postupka nabave
14.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja