Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0029369
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-251/13-MB
 
25.3.2013Odluka o početku postupka nabave
29.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 02.05.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0031309

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 09.05.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0038911

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 20.05.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0042155


Aktualna javna nadmetanja