Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0007823
Predmet:PN-T-288/17/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA I PRIPADAJUĆIH UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-288/17/TP
 
13.4.2017Odluka o početku postupka nabave
26.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja