Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0009356
Predmet:OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2018. GODINU PN-PF-245-18-LR
 
11.4.2018Odluka o početku postupka nabave
13.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja