Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-002214
Predmet:Rekonstrukcija MRS Sisak PN-I-083/13-GB
 
5.2.2013Odluka o početku postupka nabave
11.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja