Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0023534
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-388/22-SP
 
6.6.2022Odluka o početku postupka nabave
13.6.2022Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
7.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja