Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009440
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A U 2017-2018 GODINI PN-PF-020/17-MV
 
27.4.2017Odluka o početku postupka nabave
16.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.6.2017Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja