Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0031408
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 500 KOZARAC - SISAK PN-T-192/13-ŽF
 
7.3.2013Odluka o početku postupka nabave
4.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja