Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0035577
Predmet:SISTEMSKA I KORISNIČKA PODRŠKA SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" 2023 PN-Z-353/23-AS
 
13.7.2023Odluka o početku postupka nabave
21.7.2023Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
17.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja