Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0005719
Predmet:OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2021. GODINU PN-Z-032/21-VLB
 
2.2.2021Odluka o početku postupka nabave
10.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja